Καλάθι Αγορών

0 αντικείμενα- 0,00€
Cart (0)
0
Το καλάθι σας είναι άδειο!

Γενικοί Όροι

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μεταξύ  Gemi 2015  Ltd., εφεξής "Έμπορος", αφενός  και από την άλλη  οι  Καταναλωτές  που  χρησιμοποιούν  το  ……….., εφεξής,  ως χρήστες.

Gemi 2015 Ltd. είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Δίκαιο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας  με ΑΦΜ 203345815 ,διεύθυνση :  5800 Pleven, P.R.Slaveykov 55 Str, e-mail : info@crazy-kids.bg ,  τηλέφωνο:  +359 894 469 227

Διαβάστε πλήρως τους δημοσιευμένους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις  προτού χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες και τις εμπορικές υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο (εφεξής "Υπηρεσίες").

Αυτό το έγγραφο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της  Gemi 2015 Ltd. και τους γενικούς όρους χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Gemi 2015 Ltd., ρυθμίζοντας τη σχέση μεταξύ μας και καθένα από τους χρήστες μας.

Η επιβεβαίωση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι απαραίτητη και υποχρεωτική προϋπόθεση για τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ του Χρήστη και του Έμπορου.

Με την αποδοχή  τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, ο Χρήστης συμφωνεί να επεξεργαστουν τα προσωπικά του δεδομένα βάσει της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ αυτού και του Έμπορου.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το "Crazy Kids" στον Χρήστη είναι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας κατά την έννοια του νόμου περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

 2. Στον ιστότοπο http://www.crazy-kids.bg Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν σύμβαση για, αγορά και πώληση και παράδοση αγαθών που προσφέρει το "Crazy Kids".

ΣΕΙΡΑ

3. (1) Οι χρήστες χρησιμοποιούν τη διεπαφή του ιστότοπου Crazy Kids για να συνάψουν συμβάσεις πώλησης για εκείνες που προσφέρονται από το Crazy Kids.

(2) Σε περίπτωση απουσίας προϊόντος, η Crazy Kids διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραγγελία.

(3) Αφού επιλέξει ένα ή περισσότερα είδη που προσφέρονται στον ιστότοπο του Crazy Kids, ο Χρήστης πρέπει να τα προσθέσει στη λίστα των αντικειμένων του για αγορά.

(4) Είναι απαραίτητο ο Χρήστης να παράσχει δεδομένα για την παράδοση και να επιλέξει τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής της τιμής και στη συνέχεια να επιβεβαιώσει την παραγγελία μέσω της διεπαφής του ιστότοπου.

(5) Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, ο Χρήστης λαμβάνει επιβεβαίωση μέσω email ότι η παραγγελία του έγινε αποδεκτή.

(6) Η Crazy kids δεν αναλαμβάνει να διατηρεί αποθέματα προϊόντων με μελλοντική ή αναβαλλόμενη ημερομηνία παράδοσης.

(7) Σε περίπτωση που ο Χρήστης θέλει να του εκδοθεί τιμολόγιο, είναι απαραίτητο να δηλώσει την επιθυμία του στο Crazy Kids στέλνοντας στη διεύθυνση e-mail: info@crazy-kids.bg αριθμό παραγγελίας στον οποίο θα εκδοθεί το τιμολόγιο μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία.

4. (1) Το "Crazy Kids" έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να συνάψει σύμβαση με λανθασμένο Χρήστη.

(2) Το "Crazy Kids" έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίζει τον Χρήστη ως εσφαλμένο σε περιπτώσεις όπου:

1. υπάρχει μη συμμόρφωση του Χρήστη με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

2. Έχει διαπιστωθεί λανθασμένη, αλαζονική ή αγενής στάση απέναντι στους εκπροσώπους του «Crazy Kids».

3. Έχουν διαπιστωθεί συστηματικές καταχρήσεις του Χρήστη σε βάρος των «Τρελών παιδιών».

ΤΙΜΕΣ

5. (1) Οι τιμές των προσφερόμενων αγαθών είναι αυτές που αναγράφονται στον ιστότοπο του «Crazy Kids» κατά την υποβολή της παραγγελίας, εκτός από περιπτώσεις προφανούς λάθους.

(2) Στις τιμές των αγαθών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που προβλέπεται η δεδουλευμένη του.

Τέχνη. 6. Το "Crazy Kids" διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τις τιμές των αγαθών που προσφέρονται στον ιστότοπο και τέτοιες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Τέχνη. 7. (1) Το "Crazy Kids" μπορεί να παρέχει εκπτώσεις για προϊόντα που προσφέρονται στον ιστότοπο σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία και τους κανόνες που ορίζει η "Crazy Kids". Οι κανόνες που ισχύουν για τέτοιες εκπτώσεις είναι διαθέσιμοι στον τόπο όπου εμφανίζεται η έκπτωση. Οι εκπτώσεις μπορούν να παρέχονται με διάφορες μορφές (π.χ. προσφορές, εκπτώσεις επιβράβευσης που παρέχονται μεμονωμένα, τυχαία ή ως αποτέλεσμα συμμετοχής σε διαγωνισμό ή έρευνα πελατών).

(2) Οι διαφορετικοί τύποι εκπτώσεων δεν μπορούν να συνδυαστούν κατά την παραγγελία και την αγορά των ίδιων αγαθών.

ΠΛΗΡΩΜΗ

8. Όταν ο Χρήστης επιστρέφει ένα προϊόν με δικαίωμα επιστροφής χρημάτων του ποσού που καταβλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο, η τιμή που υπόκειται σε επιστροφή χρημάτων μειώνεται κατά την αξία της έκπτωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν και επιστρέφεται μόνο το πραγματικά καταβληθέν ποσό.

 8.1.Σε περιπτώσεις όπου ο Χρήστης επιστρέφει αγαθά με δικαίωμα επιστροφής χρημάτων και το υπόλοιπο των αγαθών που του έχουν αφαιρεθεί είναι μικρότερο από το ποσό για δωρεάν παράδοση , το Crazy kids αφαιρεί το κόστος παράδοσης (υπηρεσία ταχυμεταφορών) από το ποσό επιστροφής χρημάτων .

9. (1) Ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει την τιμή των παραγγελθέντων αγαθών χρησιμοποιώντας κατά την επιλογή του μία από τις επιλογές που αναφέρονται στον ιστότοπο. Στις ......... είναι δυνατή η πληρωμή κατά την παράδοση, τραπεζική μεταφορά, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και PayPal.

(2) Εάν ο Χρήστης επιλέξει την παράδοση με courier και την πληρωμή κατά την παράδοση, θα πρέπει να πληρώσει το αντίτιμο των παραγγελθέντων αντικειμένων μαζί με το αντίτιμο για παράδοση στον courier κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων.

10. Εάν ο Χρήστης επιλέξει έναν τρόπο πληρωμής που περιλαμβάνει τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο Χρήστης ενδέχεται να δεσμεύεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις ή/και τις χρεώσεις αυτού του τρίτου μέρους.

11. Η Crazy Kids δεν φέρει καμία ευθύνη εάν μια μέθοδος πληρωμής που περιλαμβάνει τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι διαθέσιμη ή δεν λειτουργεί με άλλο τρόπο για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν στο Crazy Kids.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

12. (1) Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να αναφέρει αιτιολογία, χωρίς να πληρώσει αποζημίωση ή πρόστιμο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των αγαθών από τον καταναλωτή ή τρίτο.

(2) Για να ασκήσει το δικαίωμά του βάσει αυτής της ρήτρας, ο Χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει ξεκάθαρα την "Crazy Kids" για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εξατομικεύοντας τα αγαθά που επιθυμεί να επιστρέψει παρέχοντας όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας και της παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων: αλλά δεν περιορίζεται σε: το περιεχόμενο και την αξία της παραγγελίας, τα στοιχεία του ατόμου που έκανε την παραγγελία, τα στοιχεία του ατόμου που αποδέχθηκε την παράδοση και την ημερομηνία παράδοσης.

(3) Η Crazy Kids δημοσιεύει στον ιστότοπό της έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης - Έντυπο Υπαναχώρησης

(4) Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, η Crazy Kids δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να συμπληρώσει και να στείλει ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου την τυποποιημένη φόρμα υπαναχώρησης ή άλλη σαφή αίτηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Crazy Kids στέλνει αμέσως στον χρήστη μια επιβεβαίωση παραλαβής της άρνησής του σε ανθεκτικά μέσα.

  4.1. Crazy Kids δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με το σημείο 4. μέθοδος. Σε περίπτωση άρνησης του Χρήστη να ενημερώσει το Crazy kids για την απόφασή του, το Crazy kids έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση της επόμενης παραγγελίας ή να ζητήσει προκαταβολή του ποσού με τραπεζικό έμβασμα.

 4.2 Crazy kids διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση παραγγελίας από έναν Χρήστη που αρνείται επανειλημμένα και σκόπιμα να παραλάβει την αποστολή του περισσότερες από μία φορές, δεν συμπληρώνει έντυπο ακύρωσης συμβολαίου και δεν ενημερώνει με κανέναν τρόπο το Crazy kids για την απόφασή του. Σε αυτές και σε άλλες περιπτώσεις αθέμιτων πρακτικών εκ μέρους του Χρήστη, το Crazy kids διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει προκαταβολή των παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν με τραπεζικό έμβασμα.

(5) Ο χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει τα αγαθά με δικά του έξοδα μαζί με την απόδειξη και το τιμολόγιο, εάν υπάρχει, παραδίδοντάς τα στο "Crazy Kids" ή σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

(6) Κατά την επιστροφή, τα εμπορεύματα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία, χωρίς ίχνη χρήσης ή παραβίαση της εμπορικής εμφάνισης. Το "Crazy Kids" επιστρέφει στον Χρήστη το αντίτιμο που κατέβαλε για τα επιστρεφόμενα αγαθά μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Το ποσό επιστρέφεται εντός 14 ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό που παρέχει ο χρήστης.

(7) Η Crazy Kids έχει το δικαίωμα να αναβάλει την επιστροφή χρημάτων έως ότου επιστραφούν τα αγαθά ή έως ότου προσκομιστεί απόδειξη ότι τα αγαθά έχουν σταλεί πίσω, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.

 7.1.Το Crazy kids διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το ποσό για την υπηρεσία ταχυμεταφορών σε περίπτωση που ο χρήστης επιστρέψει αγαθά μεγαλύτερης αξίας και το ποσό των προϊόντων που του απομένει είναι μικρότερο από ...... EURO(η αξία δωρεάν αποστολής).

(8) Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του σύμφωνα με την παράγραφο 5 χωρίς να ειδοποιήσει την «Crazy Kids» για την καθυστέρηση και χωρίς να παράσχει βάσιμο λόγο για την ίδια, θεωρείται ότι έχει ανακαλέσει τη δήλωση παραίτησης από τη σύμβαση.

(9) Όταν η Crazy Kids έχει επιβαρυνθεί με έξοδα σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης και ο Χρήστης αποχωρήσει από τη σύμβαση, η Crazy Kids έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει το σχετικό ποσό για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ή να απαιτήσει την πληρωμή τους.

13. (1) Ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση σε περίπτωση που το αντικείμενο της είναι:

1. για παράδοση αγαθών, κατόπιν παραγγελίας του καταναλωτή ή σύμφωνα με τις ατομικές του απαιτήσεις.

2. για παράδοση εμπορευμάτων, τα οποία λόγω της φύσης τους μπορεί να υποβαθμίσουν την ποιότητά τους ή να έχουν μικρή διάρκεια ζωής.

3. για παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων, τα οποία αποσφραγίζονται μετά την παράδοσή τους και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας

14. Το «Crazy Kids» επιστρέφει στον Χρήστη το αντίτιμο που κατέβαλε για τα επιστρεφόμενα αγαθά με τραπεζικό έμβασμα. Το ποσό επιστρέφεται εντός 14 ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό που παρέχει ο χρήστης.

  14.1.Επιστροφές χρημάτων Crazy kids για αγαθά που επιστρέφονται μόνο από τον Χρήστη και αποκλειστικά με τραπεζικό έμβασμα. Το Crazy kids δεν επιστρέφει χρήματα κατά την παράδοση ή με άλλους τρόπους.

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

15. (1) Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να διεκδικήσει οποιαδήποτε ασυμφωνία των εμπορευμάτων με τα συμφωνηθέντα/παραγγελθέντα, όταν μετά την παράδοση διαπιστωθούν ασυμφωνίες με τη σύμβαση πώλησης.

(2) Το "Crazy Kids" δεν ευθύνεται για χρωματικές διαφορές λόγω φυσικών διαφορών στην αναπαραγωγή χρωμάτων από διαφορετικά μοντέλα οθόνης.

(3) Το "Crazy Kids" δεν ευθύνεται για διαφορές μεγέθους έως 2 cm.

(4) Η Crazy Kids δεν είναι υπεύθυνη για τη φυσική φθορά των προϊόντων.

16. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησης, η οποία προκύπτει εντός 6 μηνών από την παράδοση των αγαθών, θεωρείται ότι υφίσταται κατά τη στιγμή της παράδοσης, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η μη συμμόρφωση οφείλεται τη φύση των εμπορευμάτων ή τη φύση της διαφοράς.

17. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη συμμόρφωση των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησής του, όταν κατά τη σύναψη της σύμβασης γνώριζε ή δεν μπορούσε να αγνοεί τη μη συμμόρφωση.

18. (1) Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αξίωση για τα αγαθά, ανεξάρτητα από το αν ο κατασκευαστής ή ο έμπορος έχει παράσχει εμπορική εγγύηση για τα αγαθά.

(2) Όταν η ικανοποίηση της αξίωσης γίνει με την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, σύμφωνα με τη συμφωνία, η "Crazy Kids" θα διατηρήσει τους αρχικούς όρους εγγύησης του καταναλωτή.

19. (1) Κατά την υποβολή αξίωσης για αγαθά, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, αντικατάσταση του εμπορεύματος με άλλο, που αντιστοιχεί στο συμφωνηθέν ή έκπτωση από την τιμή.

(2) Η καταγγελία υποβάλλεται προφορικά στον αριθμό τηλεφώνου που υποδεικνύεται από το «Crazy Kids» ή εγγράφως με, το αναγραφόμενο e-mail, ταχυδρομικώς ή υποβάλλεται στη διεύθυνση της εταιρείας. Η Crazy Kids παρουσιάζει πρόσβαση σε μια φόρμα καταγγελίας στον ιστότοπό της.

(3). Κατά την υποβολή καταγγελίας, ο χρήστης δηλώνει το αντικείμενο της καταγγελίας, τον τρόπο που προτιμά να ικανοποιήσει την καταγγελία, αντίστοιχα το ποσό του αιτούμενου ποσού και τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το email επικοινωνίας.

(4) Κατά την υποβολή καταγγελίας, ο καταναλωτής πρέπει επίσης να επισυνάψει τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η αξίωση, και συγκεκριμένα:

1. απόδειξη ή τιμολόγιο.

2. Πρωτόκολλα, πράξεις ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση των εμπορευμάτων με τα συμφωνηθέντα.

3. άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την αξίωση για λόγους και ποσό.

 

(5) Ο καταναλωτής υποχρεούται να αποστείλει τα αγαθά που επιθυμεί να επιστρέψει ή να ανταλλάξει στο ΓΕΜΗ 2015 ΕΟΟΔ στις ακόλουθες διευθύνσεις:

...................................................

(1) Η καταγγελία καταναλωτικών αγαθών μπορεί να υποβληθεί μέχρι δύο έτη από την παράδοση των αγαθών, αλλά το αργότερο δύο μήνες από τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης με τα συμφωνηθέντα, καθώς και μετά τη λήξη της ημερομηνίας λήξης .

(2). Η περίοδος παύει να τρέχει κατά τη διάρκεια του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή για την επίλυση της διαφοράς.

(3) Εάν η «Crazy Kids» έχει παράσχει εμπορική εγγύηση για τα αγαθά και η διάρκεια της εγγύησης είναι μεγαλύτερη από τους όρους κατάθεσης της αξίωσης σύμφωνα με την παρ. 1, η αξίωση μπορεί να κατατεθεί μέχρι τη λήξη της διάρκειας της εμπορικής εγγύησης.

(4) Η κατάθεση αξίωσης δεν αποτελεί εμπόδιο για την κατάθεση αξίωσης.

21. (1) Το Crazy Kids θα διατηρεί μητρώο αξιώσεων. Ένα έγγραφο αποστέλλεται στον Χρήστη στο e-mail που έχει καθορίσει, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός της αξίωσης από το μητρώο και ο τύπος των αγαθών.

(2) Όταν το "Crazy Kids" ικανοποιήσει την καταγγελία, εκδίδει σχετική πράξη, η οποία συντάσσεται εις διπλούν και πρέπει να παρέχει ένα αντίγραφο στον Χρήστη.

22. (1) Το "Crazy Kids" σε περίπτωση εύλογης καταγγελίας φέρνει τα εμπορεύματα σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης εντός ενός μηνός από την υποβολή της καταγγελίας από τον Χρήστη.

(2) Εάν τα αγαθά δεν επισκευαστούν μετά τη λήξη της προθεσμίας σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε ή να ζητήσει μείωση της τιμής των καταναλωτικών αγαθών σύμφωνα με το άρθρο. 114 του ΚΠΔ.

(3) Η μεταφορά των καταναλωτικών αγαθών σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης είναι δωρεάν για τον Καταναλωτή. Δεν οφείλει κόστος για την αποστολή καταναλωτικών αγαθών ή για υλικά και εργατικά που σχετίζονται με την επισκευή τους και δεν υφίσταται σημαντική ταλαιπωρία

23. (1) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησης και όταν ο Καταναλωτής δεν είναι ικανοποιημένος με την επίλυση της καταγγελίας, έχει το δικαίωμα να επιλέξει μία από τις ακόλουθες επιλογές:

1. ακύρωση της σύμβασης και επιστροφή του ποσού που κατέβαλε.

2. μείωση της τιμής.

(2) Ο καταναλωτής δεν μπορεί να ζητήσει επιστροφή του καταβληθέντος ποσού ή μείωση της τιμής των αγαθών όταν ο έμπορος συμφωνεί να αντικαταστήσει τα καταναλωτικά αγαθά με νέα ή να επισκευάσει τα αγαθά εντός ενός μηνός από την υποβολή καταγγελίας από τον καταναλωτή .

(3) Ο έμπορος υποχρεούται να ικανοποιήσει αίτημα ακύρωσης της σύμβασης και να επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής, όταν μετά την ικανοποίηση τριών παραπόνων καταναλωτών με την επισκευή του ίδιου προϊόντος, εντός της περιόδου εγγύησης, επέλθει εκ νέου μη τήρηση των αγαθών με το συμβόλαιο πώλησης.

(4) Ο καταναλωτής δεν μπορεί να αξιώσει την ακύρωση της σύμβασης εάν η μη συμμόρφωση των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση είναι ασήμαντη.

(5) Ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει παράπονα για αντικατάσταση και επιστροφή του ποσού που κατέβαλε για εσώρουχα, καλσόν και κάλτσες.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

24. (1) Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλα τα υλικά και τους πόρους που βρίσκονται στον ιστότοπο του Crazy Kids (συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων βάσεων δεδομένων) υπόκεινται σε προστασία βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων, ανήκουν στο Crazy Kids ή στο αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που έχει μεταφέρει το δικαίωμα χρήσης του "Crazy Kids" και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

(2) Κατά την αντιγραφή ή αναπαραγωγή πληροφοριών πέραν του επιτρεπόμενου, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των πόρων του "Crazy Kids", το "Crazy Kids" έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για άμεσες και έμμεσες ζημίες σε πλήρες μέγεθος .

(3 Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά, ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να αναπαράγει, τροποποιήσει, διαγράψει, δημοσιεύσει, διανείμει ή με άλλο τρόπο αποκαλύψει τους πόρους πληροφοριών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Crazy Kids.

25. (1) Το «Crazy Kids» αναλαμβάνει να φροντίσει ώστε να εξασφαλίσει τη δυνατότητα του Χρήστη για κανονική πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

(2) Η Crazy Kids διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η Crazy Kids έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να διαγράφει πηγές πληροφοριών και υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπό της.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

26. Το "Crazy Kids" έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του, χωρίς προειδοποίηση, να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς, εάν διαπιστώσει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται κατά παράβαση αυτών των γενικών όρων, της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και των γενικά αποδεκτών ηθικών κανόνων.

27. (1) Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, η σύμβαση μεταξύ των μερών θα τερματιστεί με τον τερματισμό των δραστηριοτήτων του «Crazy Kids» ή τον τερματισμό της συντήρησης του ιστότοπού του.

28. Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία δίνοντας ειδοποίηση μίας εβδομάδας στο άλλο Μέρος σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει της Συμφωνίας.

29. Η γραπτή μορφή της σύμβασης θεωρείται ότι έχει συμμορφωθεί με την αποστολή e-mail, το πάτημα ενός ηλεκτρονικού κουμπιού σε μια σελίδα με περιεχόμενο προς συμπλήρωση ή επιλογή από τον Χρήστη ή επισήμανση σε ένα πεδίο (πλαίσιο ελέγχου) στον ιστότοπο, κλπ. παρόμοια στο βαθμό που η δήλωση καταγράφεται τεχνικά με τρόπο που να επιτρέπει την αναπαραγωγή της.

ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

30. Τα μέρη δηλώνουν ότι σε περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων αποδειχθεί άκυρη, αυτό δεν θα ακυρώσει ολόκληρη τη σύμβαση ή άλλα μέρη αυτής. Η άκυρη ρήτρα θα αντικατασταθεί από τους υποχρεωτικούς κανόνες του νόμου ή της καθιερωμένης πρακτικής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

31. (1) Το "Crazy Kids" υποχρεούται να ειδοποιεί τους Χρήστες για οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις εντός 7 ημερών από την εμφάνιση αυτής της περίστασης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζει ο Χρήστης.

(2) Όταν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τις αλλαγές στους γενικούς όρους, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να αναφέρει λόγο και χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή ποινή. Για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, ο Χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει το "Crazy Kids" εντός ενός μηνός από τη λήψη της ειδοποίησης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

(3) Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με τον τρόπο που ορίζεται στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις, θεωρείται ότι η τροποποίηση γίνεται αποδεκτή από τον Χρήστη χωρίς αντιρρήσεις.

ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΣ ΝΟΜΟΣ

32. Οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζονται σε όλα τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

ΔΙΑΝΟΜΗ

Η παράδοση των παραγγελθέντων εμπορευμάτων πραγματοποιείται με courier στο γραφείο ή στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζει ο Χρήστης στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Η παράδοση γίνεται με έξοδα του Χρήστη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις ..........

Πριν από την αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων, το "Crazy Kids" έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Χρήστη στον αριθμό τηλεφώνου που έχει ορίσει ο ίδιος, προκειμένου να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες της παραγγελίας ή/και της παράδοσης.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Η παράδοση γίνεται με έξοδα του "Crazy Kids" για παραγγελίες άνω των .......... κάθε παραγγελίας με προϊόντα Mayoral, Calvin Klein, Abel & Lula, Angel's face, Boboli, Tuc tuc, Molo, Billieblush, DKNY , Karl Lagerfeld, Minoti, Babaluno, Jamiks, Babybol, GUESS kids, Barbaras, Bixie, Treapi & Baby A., Igor, Jamiks, Trestelle, Αντίθεση στο γραφείο μιας εταιρείας ταχυμεταφορών και στην καθορισμένη διεύθυνση του πελάτη.

Η παράδοση γίνεται με έξοδα του "Crazy Kids" για παραγγελίες άνω των ......... κάθε παραγγελίας με προϊόντα Kikka Boo, Pixie Crew, Teifoc, Eitech, Skip Hop, Doudou et Compagnie, Histoire d Ours, Orange παιχνίδια , Samsonite, Scoot and Ride, Pulse, Herlitz, LUDI, Gabol.

Για να εκμεταλλευτεί τις προνομιακές συνθήκες, ο Χρήστης θα πρέπει να έχει συνδεθεί στο Προφίλ Χρήστη του.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η τιμή παράδοσης για τους επισκέπτες του ιστότοπου για όλες τις άλλες παραγγελίες, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων Mayoral, Calvin Klein, Abel & Lula, Angel's face, Boboli, Tuc tuc, Molo, Billieblush, DKNY, Karl Lagerfeld, Minoti, Babaluno, Jamiks, Babybol , GUESS kids , Barbaras, Bixie, Treapi & Baby A., Igor, Jamiks, Trestelle. Η αντίθεση είναι .............:

• Οι επισκέπτες του ιστότοπου

• Μη εγγεγραμμένοι χρήστες

• Χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί στον ιστότοπό τους

Το Crazy Kids διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων παράδοσης σε περιόδους προσφορών και εκπτώσεων. Η Crazy-Kids δεν αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τους πελάτες εκ των προτέρων.

Για παραγγελίες με προϊόντα από Kikka Boo, Pixie Crew, Teifoc, Eitech, Skip Hop, Doudou et Compagnie, Histoire d Ours, Orange παιχνίδια, Samsonite, Scoot and Ride, Pulse, Herlitz, LUDI, Gabol σε τιμή κάτω από .... ........, η τιμή αποστολής είναι ............

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η Crazy Kids δεν ευθύνεται για μη εκπλήρωση παραγγελίας σε περιπτώσεις όπου ο Χρήστης έχει παράσχει λανθασμένα, ελλιπή ή/και ανακριβή προσωπικά δεδομένα, ακόμη και όταν έχει παράσχει ελλιπή, ανακριβή ή πλασματική διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου.

 

Η παράδοση πραγματοποιείται εντός των χρονικών πλαισίων που περιγράφονται σε κάθε επιλογή παράδοσης στη μονάδα διεπαφής παραγγελιών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το "Crazy Kids" διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την περίοδο παράδοσης ενημερώνοντας έγκαιρα τον Χρήστη.

* Κατά την πληρωμή με κάρτα, η παραγγελία εκτελείται και αποστέλλεται μετά την παραλαβή των χρημάτων στον λογαριασμό του Gemi 2015. Η διεκπεραίωση των τραπεζικών πληρωμών διαρκεί από 1 έως 3 ημέρες. Καθυστερήσεις είναι δυνατές ανάλογα με το ωράριο εργασίας των τραπεζικών ιδρυμάτων και την επεξεργασία των πληροφοριών από αυτά.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το "Crazy Kids" προσδιορίζει τους Χρήστες του ιστότοπου αποθηκεύοντας αρχεία καταγραφής στον διακομιστή του ........... και τη διεύθυνση IP του Χρήστη.

Η Crazy Kids έχει το δικαίωμα να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τους Χρήστες με βάση και για τους σκοπούς της υλοποίησης της σύμβασης που έχει συναφθεί με γενικούς όρους με τον Χρήστη. Οι πληροφορίες μέσω των οποίων μπορεί να αναγνωριστεί το άτομο μπορεί να περιλαμβάνουν 3 ονόματα, ηλικία, email, τηλέφωνο και διεύθυνση, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που το άτομο παρέχει οικειοθελώς κατά την εγγραφή του. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη εισάγει, χρησιμοποιεί ή παρέχει ο Χρήστης όταν χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες που παρέχονται από το "Crazy Kids".

Μόνο άτομα άνω των 16 ετών μπορούν να εγγραφούν στον ιστότοπο. Κατά την εγγραφή, το άτομο σημειώνει ένα πλαίσιο ελέγχου, το οποίο δηλώνει ότι είναι 16 ετών.

Το "Crazy Kids" φροντίζει και είναι υπεύθυνο για την προστασία των πληροφοριών σχετικά με τον Χρήστη, που του έγιναν γνωστές με την ευκαιρία της εγγραφής, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, τυχαίου γεγονότος ή κακόβουλων πράξεων τρίτων.

Στη φόρμα εγγραφής που συμπλήρωσε ο Χρήστης κατά την εγγραφή, το «Crazy Kids» υποδεικνύει τον υποχρεωτικό ή εθελοντικό χαρακτήρα της παροχής δεδομένων και τις συνέπειες της άρνησης παροχής τους.

Το "Crazy Kids" μπορεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο σε περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο ή με τη ρητή συγκατάθεση των Χρηστών.

Ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο (on-line) στο Διαδίκτυο στο site του «Crazy Kids», για να συμφωνήσει με τους Γενικούς Όρους.

Πατώντας το εικονικό κουμπί με το κείμενο «Εγγραφή» ή άλλο παρόμοιο κείμενο, με ισχύ γραπτής επιβεβαίωσης των Γενικών Όρων, ο Χρήστης προβαίνει σε ηλεκτρονική δήλωση κατά την έννοια του Νόμου περί Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Ηλεκτρονικής Υπογραφής, δηλώνοντας ότι είναι εξοικειωμένος με τους Γενικούς Όρους τους αποδέχεται και αναλαμβάνει να τους τηρήσει. Το "Crazy Kids" δύναται να αποθηκεύει σε αρχεία καταγραφής στον διακομιστή του τη διεύθυνση IP του Χρήστη, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία απαραίτητη για την αναγνώρισή του και την αναπαραγωγή της ηλεκτρονικής δήλωσης αποδοχής των Γενικών Όρων σε περίπτωση νομικής διαφωνίας. Το κείμενο των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο στον ιστότοπο του Crazy Kids με τρόπο που να επιτρέπει την αποθήκευση και την αναπαραγωγή του.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, ο Χρήστης υποχρεούται να παρέχει πλήρη και ακριβή στοιχεία ταυτότητας (για φυσικά πρόσωπα), νομική κατάσταση (για νομικά πρόσωπα) και άλλα στοιχεία που απαιτούνται από την ηλεκτρονική φόρμα του «Crazy Kids», καθώς και ενημέρωση τους σε 7 (επτά) ημέρες από την αλλαγή τους. Ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί να παράσχει τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα που παρέχονται κατά τη διαδικασία εγγραφής είναι σωστά, πλήρη και ακριβή και θα τα αλλάξει έγκαιρα σε περίπτωση αλλαγής του τελευταίου. Σε περίπτωση παροχής λανθασμένων δεδομένων, το «Crazy Kids» έχει το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την παροχή υπηρεσιών και τη διατήρηση της εγγραφής του Χρήστη.

Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης λαμβάνει ένα μοναδικό όνομα χρήστη, το οποίο μπορεί να είναι το email που έχει καθορίσει ο Χρήστης, και έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου Crazy Kids.

Το Όνομα Χρήστη με το οποίο εγγράφεται ο Χρήστης δεν του παρέχει άλλα δικαιώματα πέρα ​​από αυτά που αναφέρονται ρητά στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

Ο έφορος υπό την ιδιότητά του ως εκπροσώπου νομικού προσώπου υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του, αντι. το όνομα του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί.

Ο χρήστης υποχρεούται να φροντίζει και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα που είναι ευλόγως απαραίτητα για την προστασία του κωδικού πρόσβασής του, καθώς και να μην αποκαλύπτει τον κωδικό πρόσβασής του σε τρίτους και να ειδοποιεί αμέσως το «Crazy Kids» σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, όπως καθώς και σε περίπτωση πιθανότητας και υποψίας τέτοιων. Φέρει την ευθύνη και τον κίνδυνο για την προστασία του κωδικού πρόσβασής του, καθώς και για όλες τις ενέργειες που εκτελούνται από αυτόν ή από τρίτο που χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασής του.

Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο και κωδικοί προσφοράς

Με την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας ενημερωτικό δελτίο θα είστε πάντα ενημερωμένοι με τα τελευταία προϊόντα που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο, με τις καλύτερες προσφορές και ειδικές προσφορές. Κάθε συνδρομητής λαμβάνει έναν ατομικό κωδικό προσφοράς μία φορά αφού επιβεβαιώσει τη συνδρομή του στο email που έχει καθορίσει. Ο κωδικός προσφοράς ισχύει για επιλεγμένες μάρκες: Mayoral, Calvin Klein, Abel and Lula, Karl Lagerfeld, DKNY, Angel's face, Boboli, Tuc tuc, Molo, Billieblush, Contrast, Minoti, Babaluno, Kikka boo, Skip hop, Pixie crew, Teifoc, Eitech , Jamiks, Igor, Doudou et Compagnie, Histoire d Ours, Babybol, Pulse, Orange Toys, Samsonite, Scoot and Ride, GUESS kids, Treapi & Baby A., Barbaras, Bixie, Jamiks, Trestelle i LUDI. Συνήθως λαμβάνετε μια επιβεβαίωση εντός μιας ώρας, αλλά μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση για τεχνικούς λόγους που δεν ελέγχουμε. Επίσης, το email σας μπορεί να μην βρίσκεται στα Εισερχόμενα του γραμματοκιβωτίου σας, αλλά μπορεί να βρίσκεται αυτόματα στο φάκελο Ανεπιθύμητα ή στο φάκελο Προσφορές εάν χρησιμοποιείτε το gmail.com/. Ελέγξτε τα εάν δεν βρείτε κάποιο email από εμάς.

Ο κωδικός προσφοράς δεν ισχύει για τα επώνυμα προϊόντα της Herlitz. Υπάρχει περίοδος χρήσης ενός μήνα μετά την ημερομηνία παραλαβής. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε προϊόντα με έκπτωση και προώθηση. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλους κωδικούς προσφοράς.

Το email που παρείχατε πρέπει να είναι έγκυρο και προσβάσιμο, ώστε να μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη συνδρομή σας και να λάβετε τον κωδικό προσφοράς. Γράψτε σωστά τη διεύθυνση e-mail σας, χωρίς κενά και απαγορευμένους ειδικούς χαρακτήρες. Ενδέχεται να υπάρξει κάποια τεχνική καθυστέρηση στη λήψη του κωδικού προσφοράς εντός τουλάχιστον μίας ώρας.

Η συνδρομή σας στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο είναι διαφορετική από την εγγραφή σας (βλ. παραπάνω) στο .......... Ο καθένας μπορεί να επωφεληθεί και από τις δύο υπηρεσίες μεμονωμένα και συνδυαστικά.

Με την εγγραφή σας, δίνετε εθελοντικά τη συγκατάθεσή σας για λήψη e-mail, και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να διαγραφείτε / διαγραφείτε από το Newsletter ........... δεν ευθύνεται για λανθασμένα γραπτά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τέτοια, μέχρι στο οποίο δεν έχετε πρόσβαση.

Ο άλλος κωδικός προσφοράς για έκπτωση -5%, τον οποίο παρέχουμε μέσω ενός αναδυόμενου παραθύρου στον ιστότοπο, ισχύει επίσης για όλα τα προϊόντα χωρίς έκπτωση.

  • Visa
  • MasterCard
  • PaySera
  • Paypal
go top